Kategorie
Partnerzy

W Grudniu 2019 roku Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki pozyskało trzech nowych partnerów :

firma BIOTECHNIKA Tomasz Kapela Sp., Łódź

Więcej informacji pod adresem : https://www.biotechnika.net/

 ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp., Łowicz

Więcej informacji pod adresem : http://www.agrosnova.pl/

Międzynarodowe Centrum Badań  Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza, Politechnika Łódzka, Łódź.

Więcej informacji pod adresem : https://www.zu.p.lodz.pl/icri-biom-w-politechnice-lodzkiej

Żywimy nadzieję na owocną współprace z naszymi partnerami.